• Dane firmy

Sklep jest własnością firmy 
 
Magdalena Idzior-Dumont Consulting
UL. LINDLEYA 16
02-013 Warszawa
woj. mazowieckie
NIP: 818-155-23-21
 
tel: 223 080 202
 
Firma zarejestrowana w Centralnej Ewidecji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.